آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست !!!!

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد رفیعی

این روزها حالی برام نمونده بهخاطر همین نمیتونم افکارم رو جمع کنم و یه چیزی بنویسم